digsilent

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Dağıtım A.Ş.'nin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) —> DIgSILENT PowerFactory entegrasyonu

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Dağıtım A.Ş.'nin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)—> DIgSILENT PowerFactory entegrasyonu başarıyla tamamlandı. Bu entegrasyon, şebekenin güncel CBS modeli ile güç sistemi analizlerine olanak sağladığı gibi, diğer analizler için de kritik olan CBS Sistemindeki eksik/yanlış verilerin otomatik belirlenmesine ve yarı otomatik düzeltilmesine katkı sağlamaktadır.