EPRA Projeler

Firma Ülke Proje Yıl Durum
Çalık Enerji Türkmenistan Türkmenistan Şebekesi Grid Operatörleri için Eğitim Simülatör Yazılımı Geliştirme Projesi 2016 Tamamlandı
Çalık Enerji Türkmenistan Türkmenistan Yüksek Gerilim Şebekesi Özel Koruma Sistemi Tasarım ve Uygulama Projesi 2015 Tamamlandı
Çalık Enerji Türkmenistan Türkmenistan YG Şebeke Modelleme/Planlama/Analiz ve Şebeke Analiz Yazılımı Tedarik/Eğitim/Teknik Destek Hizmetleri - Faz 1 2013 Tamamlandı
Yeşilırmak EDAŞ Türkiye Kırsal şebekelerde 3 faz dağıtım transformatörü yerine 1 faz trafo kullanılmasının analizi projesi (EPDK ARGE Destek Fonu) 2016 Tamamlandı
Willdan Energy Solutions ABD METU Smart Campus Project 2018 Devam Ediyor
USEA ABD Consultancy for the interconnection of Ukraine to ENTSO-E 2018 Devam Ediyor
USEA ABD AGT Faz 4 Projesi: Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye (AGT) ülkeleri enterkonneksiyon iletim hatları için, Net Transfer Kapasitesi (NTC) hesaplamaları ve değerlendirmeleri 2014 Tamamlandı
USEA ABD Güç sistemleri analizlerinde Python uygulamaları eğitimi 2013 Tamamlandı
USEA ABD AGT Faz 3 Projesi: Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye (AGT) ülkeleri enterkonneksiyon iletim hatları için, Net Transfer Kapasitesi (NTC) hesaplamaları kapsamında statik ve dinamik analizleri 2013 Tamamlandı
USEA ABD Romanya-Ukrayna-Moldova elektrik iletim koridoru fizibilite analizi 2012 Tamamlandı
USEA ABD Rüzgar türbinleri şebeke entegrasyon eğitimi 2012 Tamamlandı
TÜBİTAK TEYDEB 1501 KOBİ ARGE Destek Fonu Türkiye Güç Sistemleri için Güvenilirlik Kısıtlı Optimum Generatör Üretimin Optimize Edilmesine (Security Constrained Unit Commitment) Yönelik Algoritma ve Yazılım Geliştirme Projesi 2016 Tamamlandı
TÜBİTAK TEYDEB 1501 KOBİ ARGE Destek Fonu Türkiye Elektrik iletim ve dağıtım operatörleri için eğitim simülatörü geliştirme projesi 2016 Tamamlandı
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Türkiye Elektrik dağıtım şebekesine santral bağlantısı ile ilgili analizler ve eğitim 2013 Tamamlandı
Toroslar EDAŞ Türkiye Yazlık Bölgelerinde Trafoların Boşta Kayıplarını Minimize Etmek İçin AG Ekspres Fider Uygulama Teknik Ekonomik Analiz Projesi (EPDK ARGE Destek Fonu) 2016 Tamamlandı
SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi Türkiye Investigating Impact of Electric Vehicle Charging Stations on Turkey’s Distribution Grids 2019 Devam Ediyor
OMV Samsun Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. Türkiye Santral şebeke bağlantısı kısıtlılık analizleri 2013 Tamamlandı
OMV Samsun Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. Türkiye Santral şebeke bağlantısı kısıtlılık analizleri 2013 Tamamlandı
NARUC ABD Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin dengeleme piyasalarının entegrasyonu etki analizi ve ihtiyaç değerlendirme projesi - Faz 2 2018 Devam Ediyor
NARUC ABD Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin dengeleme piyasalarının entegrasyonu etki analizi ve ihtiyaç değerlendirme projesi 2017 Tamamlandı
KUSPYDE INGENIERIA SAS Kolombiya 10 adet Hidrolik Santralin türbin/governor ve generatör/ikaz sistemi kontrolcülerinin modellenmesi ve parametre optimizasyonu 2014 Tamamlandı
KUSPYDE INGENIERIA SAS Kolombiya Kolombiya'da La Sierra termik santralinin türbin/governor ve generatör/ikaz sistemi kontrolcülerinin modellenmesi ve parametre optimizasyonu 2013 Tamamlandı
KUSPYDE INGENIERIA SAS Kolombiya Kolombiya'da bir adet hidrolik ve bir adet doğal gaz kombine çevrim santralinin türbin/governor ve generatör/ikaz sistemi kontrolcülerinin modellenmesi ve parametre optimizasyonu 2012 Tamamlandı
KOSGEB KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı Türkiye Dağıtık Generatör Şebeke Bağlantıları için Sistematik Analiz ve Raporlamaya Yönelik Algoritma ve Arayüz Yazılımı Geliştirme Projesi 2017 Tamamlandı
KOSGEB ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI tarafından desteklenmiştir Türkiye Güç Sistemleri için Web Tabanlı Şebeke Kısıtlılık Analiz Yazılımı Geliştirme Projesi 2017 Tamamlandı
KCETAŞ Türkiye SFRA (Sweep Frequency Response Analysis) Tekniği ile Trafo Kestirimci Bakım Stratejisi ARGE Projesi 2017 Tamamlandı
Institute for Advanced Sustainability Studies Türkiye COBENEFITS Project - Assessing the Co-Benefits of Renewable Power Generation in Turkey 2019 Devam Ediyor
Güngör Elektrik Türkiye Bereketli RES Şebeke Analizleri Projesi 2015 Tamamlandı
GDZ EDAŞ Türkiye GDZ EDAŞ Şebeke Master Plan Projesi ve Yazılım Tedarik Projesi 2016 Devam Ediyor
GAMA Türkiye Kırıkkale GCKÇ Santrali için Şebeke Kısıtlılık ve Market Stratejileri Analizi 2016 Tamamlandı
GAMA Türkiye Kırıkkale DGKÇ Santrali için Koruma Koordinasyon Analizleri 2016 Tamamlandı
GAMA Türkiye Kırıkkale DGKÇ Santrali için Geçici Aşırı Gerilim ve Ferro-Rezonans Analizleri 2016 Tamamlandı
ESTA International ABD Smart Grid Applications in Electricity Transmission Feasibility Study 2014 Tamamlandı
ENDOKS Enerji Sistemleri Türkiye Santral şebeke bağlantısı kısıtlılık analizleri 2012 Tamamlandı
ENDOKS Enerji Sistemleri Türkiye Santral şebeke bağlantısı kısıtlılık analizleri 2012 Tamamlandı
ENDOKS Enerji Sistemleri Türkiye Santral şebeke bağlantısı kısıtlılık analizleri 2012 Tamamlandı
ELTEM-TEK Türkiye Şebeke Analiz Projesi 2014 Tamamlandı
DNV GL Hollanda Çamlıbel EDAŞ Master Plan Projesi 2014 Tamamlandı
DNV GL Hollanda Akdeniz EDAŞ Master Plan Projesi 2014 Tamamlandı
Borusan EnBW Türkiye Grid code compliance and contingency analysis of Saros wind power plant in Turkey 2018 Devam Ediyor
Borusan EnBW Türkiye Grid code compliance analysis of Kıyıköy wind power plant in Turkey 2018 Devam Ediyor
Borusan EnBW Türkiye Rüzgar santralleri için şebeke uyumluluk analizleri eğitimi 2014 Tamamlandı
Borusan EnBW Türkiye 5 adet rüzgar santrali için şebeke uyumluluk analizleri 2013 Tamamlandı
Başkent EDAŞ, Toroslar EDAŞ ve Anadolu Yakası EDAŞ Türkiye Ulusal Dağıtım Tarifesinin Bölgesel Faktörler Göz Önüne Alınarak Çok-Zamanlı Uygulamasına Yönelik Araştırma ve Öneri Geliştirme Projesi (EPDK ARGE Destek Fonu) 2017 Tamamlandı
Başkent EDAŞ, Toroslar EDAŞ ve Anadolu Yakası EDAŞ Türkiye Başkent EDAŞ, Toroslar EDAŞ ve Anadolu Yakası EDAŞ Dağıtım Şebekelerinde Ark-Flaş Analizleri 2016 Tamamlandı
Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ Türkiye Hata İkaz Sistemi (HIS) 2017 Tamamlandı
Başkent EDAŞ Türkiye ArcGIS CBS Veri Tabanı - DIgSILENT PowerFactory Entegrasyonu Projesi 2015 Tamamlandı
Akuo Energy Fransa Bağlar RES Şebeke Analizleri Projesi 2015 Tamamlandı
Akdeniz EDAŞ Türkiye DigSilent PowerFactory & Stationware Kullanılarak Merkezi Koruma Kontrol Yönetim Sistemi Oluşturulması 2016 Tamamlandı
Akdeniz EDAŞ Türkiye Kapasite Artışa Dayalı TM ve OG Şebeke Yatırım İhtiyacının Optimizasyonuna Yönelik Yöntem, Metrik ve Algoritma Geliştirme Projesi (EPDK ARGE Destek Fonu) 2016 Tamamlandı
Agora Energiewende & European Climate Foundation Almanya Efficient Integration of Wind and Solar Power in Turkey - A Quantitative Analysis of the Turkish Power System: Transmission Expansion Needs and Flexibility Options 2016 Tamamlandı
Agora Energiewende Almanya Efficient integration of wind and solar power in Turkey - A quantitative analysis of the Turkish power system: Transmission expansion needs and flexibility options (Phase 2) 2018 Tamamlandı
ASELSAN Türkiye Şebeke Analiz Yazılımı Tedariği ve Temel Eğitimler 2016 Tamamlandı
AKSA Türkiye DigSilent PowerFactory – GIS integration and training for Fırat DISCO & Çoruh DISCO 2016 Tamamlandı
AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Türkiye Elektrik dağıtım şebekesi master planlama esasları konusunda eğitim 2012 Tamamlandı
AF Mercados Türkiye Güç sistemlerinde frekans kontrolü konusunda eğitim ve danışmanlık 2013 Tamamlandı
ADM ve GDZ EDAŞ Türkiye AG dağıtım fiderlerinde 1kV seviyesinde enerji dağıtımının teknik ve ekonomik fizibilite analiz projesi (EPDK ARGE Destek Fonu) 2016 Tamamlandı
ADM ve GDZ EDAŞ Türkiye Bölgeye Özel Coğrafi Ve İklimsel Şartlardan Kaynaklı Sorunları Göz Önüne Alarak En Uygun OG Gerilim Seviyesi, Ekipman Seçimi Ve Bakım Stratejilerinin Belirlenmesi İçin Teknik Ekonomik Analizlere Dayalı Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Projesi (EPDK ARGE Destek Fonu) 2016 Tamamlandı
ABB-TR Türkiye Havza RES Şebeke Analizleri Projesi 2014 Tamamlandı
1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Türkiye Güç Sistemleri için Güvenlik Kısıtlı Generatör Üretiminin Optimize Edilmesine Yönelik Algoritma ve Yazılım Geliştirme Projesi 2014 Tamamlandı
1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Türkiye Web Tabanlı Gerçek Zamanlı Elektrik Talep Ve Fiyat Tahmin Platformu Geliştirilmesi Projesi 2013 Tamamlandı