Our Projects

Company Country Project Year Status
Willdan Energy Solutions USA METU Smart Campus Project 2018 Ongoing
USEA USA Consultancy for the interconnection of Ukraine to ENTSO-E 2018 Ongoing
SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi Turkey Investigating Impact of Electric Vehicle Charging Stations on Turkey’s Distribution Grids 2019 Ongoing
NARUC USA Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin dengeleme piyasalarının entegrasyonu etki analizi ve ihtiyaç değerlendirme projesi - Faz 2 2018 Ongoing
Institute for Advanced Sustainability Studies Turkey COBENEFITS Project - Assessing the Co-Benefits of Renewable Power Generation in Turkey 2019 Ongoing
GDZ EDAŞ Turkey GDZ EDAŞ Şebeke Master Plan Projesi ve Yazılım Tedarik Projesi 2016 Completed
Borusan EnBW Turkey Grid code compliance and contingency analysis of Saros wind power plant in Turkey 2018 Ongoing
Borusan EnBW Turkey Grid code compliance analysis of Kıyıköy wind power plant in Turkey 2018 Ongoing
Çalık Enerji Turkmenistan Türkmenistan Şebekesi Grid Operatörleri için Eğitim Simülatör Yazılımı Geliştirme Projesi 2016 Completed
Çalık Enerji Turkmenistan Türkmenistan Yüksek Gerilim Şebekesi Özel Koruma Sistemi Tasarım ve Uygulama Projesi 2015 Completed
Çalık Enerji Turkmenistan Türkmenistan YG Şebeke Modelleme/Planlama/Analiz ve Şebeke Analiz Yazılımı Tedarik/Eğitim/Teknik Destek Hizmetleri - Faz 1 2013 Completed
Yeşilırmak EDAŞ Turkey Kırsal şebekelerde 3 faz dağıtım transformatörü yerine 1 faz trafo kullanılmasının analizi projesi (EPDK ARGE Destek Fonu) 2016 Completed
USEA USA AGT Faz 4 Projesi: Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye (AGT) ülkeleri enterkonneksiyon iletim hatları için, Net Transfer Kapasitesi (NTC) hesaplamaları ve değerlendirmeleri 2014 Completed
USEA USA Güç sistemleri analizlerinde Python uygulamaları eğitimi 2013 Completed
USEA USA AGT Faz 3 Projesi: Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye (AGT) ülkeleri enterkonneksiyon iletim hatları için, Net Transfer Kapasitesi (NTC) hesaplamaları kapsamında statik ve dinamik analizleri 2013 Completed
USEA USA Romanya-Ukrayna-Moldova elektrik iletim koridoru fizibilite analizi 2012 Completed
USEA USA Rüzgar türbinleri şebeke entegrasyon eğitimi 2012 Completed
TÜBİTAK TEYDEB 1501 KOBİ ARGE Destek Fonu Turkey Güç Sistemleri için Güvenilirlik Kısıtlı Optimum Generatör Üretimin Optimize Edilmesine (Security Constrained Unit Commitment) Yönelik Algoritma ve Yazılım Geliştirme Projesi 2016 Completed
TÜBİTAK TEYDEB 1501 KOBİ ARGE Destek Fonu Turkey Elektrik iletim ve dağıtım operatörleri için eğitim simülatörü geliştirme projesi 2016 Completed
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Turkey Elektrik dağıtım şebekesine santral bağlantısı ile ilgili analizler ve eğitim 2013 Completed
Toroslar EDAŞ Turkey Yazlık Bölgelerinde Trafoların Boşta Kayıplarını Minimize Etmek İçin AG Ekspres Fider Uygulama Teknik Ekonomik Analiz Projesi (EPDK ARGE Destek Fonu) 2016 Completed
OMV Samsun Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. Turkey Santral şebeke bağlantısı kısıtlılık analizleri 2013 Completed
OMV Samsun Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. Turkey Santral şebeke bağlantısı kısıtlılık analizleri 2013 Completed
NARUC USA Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin dengeleme piyasalarının entegrasyonu etki analizi ve ihtiyaç değerlendirme projesi 2017 Completed
KUSPYDE INGENIERIA SAS Colombia 10 adet Hidrolik Santralin türbin/governor ve generatör/ikaz sistemi kontrolcülerinin modellenmesi ve parametre optimizasyonu 2014 Completed
KUSPYDE INGENIERIA SAS Colombia Kolombiya'da La Sierra termik santralinin türbin/governor ve generatör/ikaz sistemi kontrolcülerinin modellenmesi ve parametre optimizasyonu 2013 Completed
KUSPYDE INGENIERIA SAS Colombia Kolombiya'da bir adet hidrolik ve bir adet doğal gaz kombine çevrim santralinin türbin/governor ve generatör/ikaz sistemi kontrolcülerinin modellenmesi ve parametre optimizasyonu 2012 Completed
KOSGEB KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı Turkey Dağıtık Generatör Şebeke Bağlantıları için Sistematik Analiz ve Raporlamaya Yönelik Algoritma ve Arayüz Yazılımı Geliştirme Projesi 2017 Completed
KOSGEB ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI tarafından desteklenmiştir Turkey Güç Sistemleri için Web Tabanlı Şebeke Kısıtlılık Analiz Yazılımı Geliştirme Projesi 2017 Completed
KCETAŞ Turkey SFRA (Sweep Frequency Response Analysis) Tekniği ile Trafo Kestirimci Bakım Stratejisi ARGE Projesi 2017 Completed
Güngör Elektrik Turkey Bereketli RES Şebeke Analizleri Projesi 2015 Completed
GAMA Turkey Kırıkkale GCKÇ Santrali için Şebeke Kısıtlılık ve Market Stratejileri Analizi 2016 Completed
GAMA Turkey Kırıkkale DGKÇ Santrali için Koruma Koordinasyon Analizleri 2016 Completed
GAMA Turkey Kırıkkale DGKÇ Santrali için Geçici Aşırı Gerilim ve Ferro-Rezonans Analizleri 2016 Completed
ESTA International USA Smart Grid Applications in Electricity Transmission Feasibility Study 2014 Completed
ENDOKS Enerji Sistemleri Turkey Santral şebeke bağlantısı kısıtlılık analizleri 2012 Completed
ENDOKS Enerji Sistemleri Turkey Santral şebeke bağlantısı kısıtlılık analizleri 2012 Completed
ENDOKS Enerji Sistemleri Turkey Santral şebeke bağlantısı kısıtlılık analizleri 2012 Completed
ELTEM-TEK Turkey Şebeke Analiz Projesi 2014 Completed
DNV GL Holland Çamlıbel EDAŞ Master Plan Projesi 2014 Completed
DNV GL Holland Akdeniz EDAŞ Master Plan Projesi 2014 Completed
Borusan EnBW Turkey Rüzgar santralleri için şebeke uyumluluk analizleri eğitimi 2014 Completed
Borusan EnBW Turkey 5 adet rüzgar santrali için şebeke uyumluluk analizleri 2013 Completed
Başkent EDAŞ, Toroslar EDAŞ ve Anadolu Yakası EDAŞ Turkey Ulusal Dağıtım Tarifesinin Bölgesel Faktörler Göz Önüne Alınarak Çok-Zamanlı Uygulamasına Yönelik Araştırma ve Öneri Geliştirme Projesi (EPDK ARGE Destek Fonu) 2017 Completed
Başkent EDAŞ, Toroslar EDAŞ ve Anadolu Yakası EDAŞ Turkey Başkent EDAŞ, Toroslar EDAŞ ve Anadolu Yakası EDAŞ Dağıtım Şebekelerinde Ark-Flaş Analizleri 2016 Completed
Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ Turkey Hata İkaz Sistemi (HIS) 2017 Completed
Başkent EDAŞ Turkey ArcGIS CBS Veri Tabanı - DIgSILENT PowerFactory Entegrasyonu Projesi 2015 Completed
Akuo Energy France Bağlar RES Şebeke Analizleri Projesi 2015 Completed
Akdeniz EDAŞ Turkey DigSilent PowerFactory & Stationware Kullanılarak Merkezi Koruma Kontrol Yönetim Sistemi Oluşturulması 2016 Completed
Akdeniz EDAŞ Turkey Kapasite Artışa Dayalı TM ve OG Şebeke Yatırım İhtiyacının Optimizasyonuna Yönelik Yöntem, Metrik ve Algoritma Geliştirme Projesi (EPDK ARGE Destek Fonu) 2016 Completed
Agora Energiewende & European Climate Foundation Germany Efficient Integration of Wind and Solar Power in Turkey - A Quantitative Analysis of the Turkish Power System: Transmission Expansion Needs and Flexibility Options 2016 Completed
Agora Energiewende Germany Efficient integration of wind and solar power in Turkey - A quantitative analysis of the Turkish power system: Transmission expansion needs and flexibility options (Phase 2) 2018 Completed
ASELSAN Turkey Şebeke Analiz Yazılımı Tedariği ve Temel Eğitimler 2016 Completed
AKSA Turkey DigSilent PowerFactory – GIS integration and training for Fırat DISCO & Çoruh DISCO 2016 Completed
AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Turkey Elektrik dağıtım şebekesi master planlama esasları konusunda eğitim 2012 Completed
AF Mercados Turkey Güç sistemlerinde frekans kontrolü konusunda eğitim ve danışmanlık 2013 Completed
ADM ve GDZ EDAŞ Turkey AG dağıtım fiderlerinde 1kV seviyesinde enerji dağıtımının teknik ve ekonomik fizibilite analiz projesi (EPDK ARGE Destek Fonu) 2016 Completed
ADM ve GDZ EDAŞ Turkey Bölgeye Özel Coğrafi Ve İklimsel Şartlardan Kaynaklı Sorunları Göz Önüne Alarak En Uygun OG Gerilim Seviyesi, Ekipman Seçimi Ve Bakım Stratejilerinin Belirlenmesi İçin Teknik Ekonomik Analizlere Dayalı Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Projesi (EPDK ARGE Destek Fonu) 2016 Completed
ABB-TR Turkey Havza RES Şebeke Analizleri Projesi 2014 Completed
1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Turkey Güç Sistemleri için Güvenlik Kısıtlı Generatör Üretiminin Optimize Edilmesine Yönelik Algoritma ve Yazılım Geliştirme Projesi 2014 Completed
1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Turkey Web Tabanlı Gerçek Zamanlı Elektrik Talep Ve Fiyat Tahmin Platformu Geliştirilmesi Projesi 2013 Completed