Elektrik Üretim

• Elektrik üretim tesisleri için koruma koordinasyon tasarımı ve doğrulama analizleri
• Şebeke bağlantı ve kısıtlılık analizleri
• Kısa devre ve yük akışı analizleri
• Şebeke yönetmeliği uyumluluk analizleri
• Hız regülatörü kontrolcü tasarımı, modellemesi ve analizleri
• Yük frekans kontrol sistemleri adım ve frekans tepki testleri
• İkaz sistemleri kontrolcü tasarımı, modellemesi ve analizleri
• Güç sistemleri stabilizer (PSS) kontrolcü tasarımı, modellemesi ve analizleri
• Subsenkron rezonans (SSR) risk analizleri
• Stabilite analizleri
• Ferro-rezonans analizleri
• Yıldırım darbe ve izolasyon koordinasyon analizleri