Elektrik Piyasaları

• Elektrik piyasası modelleme ve simülasyon hizmetleri
• Unit Commitment ve Economic Dispatch analizleri
• LMP (Locational Marginal Pricing) tabanlı Unit Commitment ve Economic Dispatch analizleri
• PX piyasalar için market ve şebeke simülasyon hizmetleri
• Merit Order tabanlı gün öncesi piyasa modelleme ve simülasyon hizmetleri
• Şebeke kısıtları tabanlı yük al (YAL) ve yük at (YAT) talimat simülasyonu ve optimizasyonu
• Yan hizmetler mekanizmaları tasarım, modelleme ve simülasyon hizmetleri
• Yan hizmetler için tarife mekanizmaları tasarım, modelleme ve simülasyon hizmetleri
• Talep yönetimi mekanizmaları tasarım, modelleme ve simülasyon hizmetleri
• Deterministik ve stokastik tekniklere dayalı elektrik piyasa simülasyon hizmetleri