Elektrik İletim ve Dağıtım

• İletim ve dağıtım şebekeleri statik ve dinamik modelleme, simülasyon ve analizleri
• İletim ve dağıtım şebekeleri master plan analizleri
• Yük akışı, kısa devre ve şebeke kısıtlılık analizleri
• Koruma koordinasyon analizleri
• Dinamik simülasyon ve stabilite analizleri
• Enterkonnekte sistemler için net transfer kapasitesi (NTC) analizleri
• Kısa, orta, uzun dönem talep tahmin analizleri
• Özel koruma sistemleri (SPS) tasarım, modelleme ve doğrulama analizleri
• Unit Commitment ve Economic Dispatch analizleri
• İletim ve dağıtım tarifeleri tasarım, modelleme ve doğrulama analizleri
• Deterministik ve stokastik tekniklere dayalı yük akış analizleri