CBS

EPRA, geliştirdiği Python tabanlı entegrasyon algoritmaları aracılığıyla;
i) Şebekenin CBS verilerinde, şebeke analiz modeli oluşturulmasına engel hataları raporlayabilmekte;
ii) Bu hataların düzeltildiği CBS modelinden ise otomatik DIgSILENT PowerFactory şebeke analiz modeli oluşturabilmektedir. Böylece, özellikle elektrik dağıtım şirketlerinde kritik bir veri kaynağı olan ve güncelliği sağlanan CBS sistemlerinden kolaylıkla güncel şebeke modeli oluşturulabilmektedir.